Run Chang Wan

Acção:
Humidifica os Intestinos e regulariza as fezes.

Indicações*:

Ingredientes:
Huo Ma Ren (Maziren)- 30%
Tao Ren (Pruni Persicae Semen)- 30%
Dang Gui Wei (Angelicae Sinensis Radix)- 14%
Da Huang (Rhei Radix & Rhizoma)- 13%
Qiang Huo (Notopterygii Rhizoma Seu Radix)- 13%